طراحی امنیتی – شرکت لاله کامپیوتر | Laleh Computer Co

طراحی امنیتی

طراحی های امنیتی به گونه هستند که بازتولید غیرممکن و پیچیده ای دارند و یا این که در صورت کپی یا اسکن، نسخه فرعی و تکرار شده را آشکار می سازند. برای تولید این ویژگی ها در اسناد و مدارک امنیتی، باید از نرم افزار های خاص تولید شده برای این منظور استفاده شود. طراح با استفاده از امکانات و ابزار های نرم افزار و به کارگیری مهارت و خلاقیت خود جلوه هایی خاص با ویژگی های منحصر به فرد تولید می کند. بعضی از این طرح ها برای مخاطب عام نامحسوس هستند و هنگام جعل یا تحریف سند، این سوءاستفاده را آشکار می سازد.در حاشیه ها و اطراف مدارک نیز منحنی های فرموله هندسی و نقوش خاص به کار گرفته می شود که هر کدام به نحوی نقش خود را در امنیت سند ایفا می کنند.

طراحی سند باید در عین دارا بودن عناصر امنیتی لازم که مقیاس بندی شده و دقیق هستند، یک پارچگی لازم را داشته باشد و اجزای آن تفکیک شده به نظر نرسد. یک نرم افزار قوی با تسریع عملیات طراحی و تسهیل تولیدهر عنصر امنیتی به این هماهنگی و یک پارچگی کمک بسیاری می کند.

هر چه طراحی ها و تدابیر در نظر گرفته شده بیش تر و پیچیده تر باشد، تولید و چاپ آن نیز دشوار تر خواهد بود ولی سند در برابر جعل و تحریف ، ضمانت بیشتری را ارائه می دهد.

این آیتم ها دارای مراتب مختلفی است که با چاپ امنیتی که مرحله ی ادغام طراحی، ماشین آلات چاپ امنیتی و مرکب امنیتی است اجرا می شوند.

چند نمونه از این جلوه های طراحی:

– طرح های منحصر به فرد و گیلوش ها

– انواع المان های میکرونی

– تصاویر مخفی

– تصاویر پنهان

– تصاویر سی- ترو

– پانتوگراف ها

و …