ارتباط با ما – شرکت لاله کامپیوتر | Laleh Computer Co

ارتباط با ما

نشانی: میدان هفت تیر ، ابتدای خیابان بهار شیراز ، پلاک 195 ، ساختمان لاله

تلفن مدیرفروش: 48881 888 21 (98+)

تلفن همراه مدیرفروش: 7710 207 991(98+)

 فاکس: 82 488 888 21 (98+)

فروش: 58 467 883 21 (98+)

پست الکترونیکی: info@laleh.net