ارتباط با ما – شرکت لاله کامپیوتر

ارتباط با ما

نشانی: میدان هفت تیر ، ابتدای خیابان بهار شیراز ، پلاک 195 ، ساختمان لاله

تلفن: 46 447 888 21 (98+)

 فاکس: 82 488 888 21 (98+)

فروش: 81 488 888 21 (98+)

پست الکترونیکی: info@laleh.net